קצת על מדפים למחסן

קצת על מדפים למחסן

On

תחשוב על תת חכירה המתקן שלך לעסק אחר במהלך פעמים פעם העסק שלך אינו פועל. העסק ממתין לקביעה של ה- FDA. נציג שירות הלקוחות הסביר כי הם אינם מצפים לקבל מוצר חלופי עד השנה הבאה. עשה ואל תעשה של מדפים למחסן מעצבים…